Tábor soběšín rezervace ! Všem hostům děkujeme za návštěvu a těšíme se na příští sezónu. Rezervace na rok 2022 prosíme emailem ! Přijeďte si upevnit zdraví a odpočinout do přírody! K řece, do lesa. Přejeme vám všem především zdraví a klid.   K pohodlným  přípravám jistě přispěje: náš přehledně…
dg2zyhc5p4tnrvfb p1020729 p1020729a p1020729b

Soběšín

Pro skupiny

Skupinám ubytovaným v Masarykově táboře Soběšín lze doporučit návštěvu hradu Šternberk a to i po řece se zajištěním lodí nebo raftů. Doporučujeme rovněž exkurzi spojenou s…

Více zde

Pro rodiny

Poloha Masarykova tábora Soběšín, nabízí nepřeberné množství možností rodinných výletů. Hrad Český Šternberk je vzdálen pouhých 5 km vlakem (zastávka ČD je vzdálená…

Více zde

Pro zvířecí přátele

Pro majitelé zvířecích miláčků je náš tábor vždy otevřen. Se svými zvířecími mazlíčky lze dělat pěší výlety po okolí díky přírodě, která je na dosah ruky. Areál /jeho…

Více zde

Ubytování

Ubytování v našem rekreačním zařízení na Sázavě je rozčleněno do třech na sebe navazujících částí, které jsou od sebe přirozeně odděleny travnatou plochou nebo stromy a tím nabízejí dostatečné soukromí jednotlivých ubytovacích prostor.

V první části se nachází 16 jednopatrových chat Tereza, které mají sedm lůžek,  vlastní toaletu a koupelnu v přízemí čtyřlůžkový pokoj, koupelna, toaleta, předsíň, v patře dvou a jednolůžkový pokoj/. Chaty jsou zařízeny novými postelemi včetně matrací, dek a polštářů a vlastní lednicí.

V další části tábora jsou situovány dvoulůžkové a třílůžkové  chaty Linda také vybavené novými matracemi, dekami a polštáři. Obyvatelům těchto chat je k dispozici společné sociální zařízení (sprchy, toalety)

V poslední části tábora najdeme sedm chat Hanka , každá s kapacitou šesti lůžek ve dvou pokojích (4 + 2). Vybavení chat je stejné jako u chat Tereza (nové postele, matrace,  přikrývky , polštáře, lednice). V této části tábora se můžete ubytovat také ve třech čtyřlůžkových chatách Sandra s obdobným vybavením jako v chatách Hanka /mimo lednice/.

 Při nepříznivém počasí oceníte dvě klubovny ve stylových srubech (pro cca 30 osob) s vlastním krbem


 PROVOZNÍ ŘÁD TÁBORA

1. Provozní řád tábora se vztahuje na celý prostor areálu MTS, jejímž provozovatelem je Palác YMCA, s.r.o., DIČ: CZ60472529, Na Poříčí 12, Praha 1.
2. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné na parkovišti při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.
3. Pro neubytované je vjezd do tábora a parkování bez souhlasu správce nebo recepce zakázáno.
4. Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže na recepci účtenkou – dokladem o zaplacení pobytu.
5. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 15:00 do 19:00 hod. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00hod, prostor pro stany nejpozději do 12:00 hodin. Půjčovna sportovních potřeb je na bufetu a funguje v provozní době rVeškeré sportovní potřeby je třeba vrátit ten den, který byly zapůjčeny.
7. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
8. Host platí za ubytování předem.
9. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, zavřít okna a dveře, zamknout a klíč odevzdat na recepci. Host je povinen provést základní úklid (vynést koš s odpadem do nejbližší popelnice, svléknout povlečení a odevzdat jej do klecí vedle recepce, zamést). Krby v klubovnách musí být vyhaslé a uklizené.
10. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele. Stavět stany se mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
11. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce kempu přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.
12. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek.
13. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
14. V době od 22:00 hod do 8:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí (se souhlasem správce tábora) se mění doba nočního klidu od 1:00 do 8:00 hod.

15. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
16. V době konání dětských táborů, svateb a jiných hromadných akcí podléhá režim tábora specifickým pravidlům. Každý host bude o nich informován na recepci nebo správcem tábora.
17. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
18. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů nad 150W
19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
20. Provozovatel neručí za ztráty a škody způsobené třetí osobou.
21. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat.
22. Zaplacením ubytování prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
23. Provozní řád tábora je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu tábora. Každá osoba, která poruší „Provozní řád tábora", bude z areálu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána  částka  dle skutečné výše škody.
24. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta, vrací ubytovatel peníze pouze poměrnou část na základě lékařské zprávy.

25. Ve všech ubytovacích jednotkách, v jídelně a v bufetu je přísný zákaz kouření!

26. Snídaně se podávají od 8:00 do 9:00 v prostorech hlavní budovy - jídelny. Je zakázáno vynášet od snídaní jakékoliv potraviny a nápoje.

27. Je zakázáno parkovat na travnatých plochách a před jídelnou. K parkování je vyhrazeno parkoviště a po dohodě i zpevněné plochy podél komunikací. Zakázané parkování bude pokutováno od 500,- Kč. Ubytovaní v chatách mohou parkovat u chaty pouze po předchozí dohodě s recepcí nebo správcem areálu a to za poplatek jako na parkovišti.

28. Používání pyrotechniky je přísně zakázáno.

29. Je zakázáno jakkoliv přemisťovat mobiliář tábora (lavičky, stoly, ...), stejně tak nábytek v chatách.

30. Při placení si každý host překontroluje počet osob, nocí a stravu, které mu jsou účtovány. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Hlavně je nutné překontrolovat počet stravenek.

31. Každý stan musí být označen známkou o zaplacení.

32. Host bez stanu a bez chaty je účtován jako by byl ve stanu.

33. Stanaři používají sprchy a toalety mezi chatou 5 a 6 a nové za kuchyní, které jsou na žetony.

34. Chataři i stanaři mají žetony na teplou vodu v ceně a je třeba si je vyzvednout na recepci při placení, nebo s účtem kdykoliv v provozní době recepce.

35. Psi mají zakázaný vstup do jídelny, bufetu a na pískoviště. Po psech uklízí jejich majitel. Psi musí být na vodítku a větší rasy s náhubkem.

36. Veškeré závady a poruchy se hlásí na recepci, ve vyjímečných situacích přímo správci.

37. Za ztrátu klíče je účtován poplatek 500,- Kč

38. Každý host je povinen doržovat pokyny správce a ostatního personálu tábora.

39. Vykázání z tábora může být spojeno s povinností uhradit poplatek za výjezd bezpečnostní agentury případně Policie ČR.

40. Veškerá tekoucí voda v areálu je pitná.

správce 773 603 281. Tento Provozní řád kempu platí od 1.4.2017

Nejčastější dotazy a odpovědi

Kdy můžeme do tábora přijet?

Klidně hned po ránu, ale klíče od chat dostanete až ve 15 hodin. Musíme je uklidit po hostech, kteří byli před vámi. Proto je třeba devzdat klíče od chat do 10-ti hodin. Zůstat ale můžete v táboře i na oběd.

Je v chatách výbava na vaření?

Chaty Tereza a Hanka mají lednice. Možnost vaření u nás není. S výjímkou polní kuchyně ve stanovém městečku. Nepovolujeme ani vlastní vařiče, rychlovarné konvice nebo přímotopy. Elektrorozvody a jištění jednotlivých chat to neumožňují. Riskujete přepálení porcelánové pojistky a její výměnu zajistí údržba až v ranních hodinách - budete tedy bez světla a teplé vody. Vařit lze na ohništích a po domluvě se správcem i na přenosných grilech. V jídelně je přístupná mikrovlná trouba.

Je v táboře pitná voda?

Ano, veškerá tekoucí voda v táboře je pitná. Protokol o laboratorním rozboru je k dispozici u správce.

Jsou v chatách lůžkoviny?

Ano, ve všech chatách a v loděnici jsou polštáře a peřiny. Čisté povlečení obdržíte na recepci, kam ho při odjezdu zase vrátíte spolu s klíčem. V klubovnách a ve stanech s podsadou jsou postele s matrací, ale je třeba vlastní spacák. Ve vlastních stanech je to na vás.

Jsou v táboře sprchy s teplou vodou?

Ano a to na třech místech. Dvoje starší sprchy (12x) a WC (9x) jsou určeny pro všechny návštěvníky tábora (tedy i stanaře). Nové sprchy a WC na prostřední louce jsou na žetony, které obdrží hosté ubytovaní v chatách bez vlastní sprchy automaticky na recepci a jsou v ceně.


 

Chaty jsou pro Vás připraveny od 15:00

Klíče je třeba odevzdat do 10:00

mezitím uklidíme ...

prosíme hosty, aby alespoň

dva dny před termínem

potvrdili příjezd

Masarykův tábor YMCA

Soběšín, pošta Sázava
285 06 Sázava

taborsobesin@palacymca.cz

RECEPCE

722 470 479

30.4.-30.9.2022

8:30 - 10:30

15:00 - 18:30

(mimo tyto časy uklízíme po vichřici, ale snažíme se být i na signálu)

správce 

773 603 281

(8:00 - 16:00)

provozuje:

Palác YMCA, s.r.o.

Na Poříčí 12, Praha 1, PSČ 110 00

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26076

IČO: 60472529    DIČ: CZ60472529

Rezervace pro větší skupiny přijímáme i dva roky dopředu, ale v daný rok je třeba rezervaci aktualizovat v průběhu ledna-února. Abychom mohli vystavit zálohovou fakturu a doladit podrobnosti.

GDPR 

Při zpracování osobních údajů, které nám nařizuje zákon,není k zpracování (v zákonem daném rozsahu) potřeba souhlasu subjektu údajů se zpracováním těchto údajů. Jedná se o zákonné (nezbytné) zpracování osobních údajů o kterém je třeba subjekt údajů pouze informovat.

 

osobní údaje ukládáme pouze v jednom PC na recepci
přístup k nim má pouze recepční a správce MTS
PC je chráněno heslem
údaje mohou být lehce dohledány, předány, opraveny a smazány (po uplynutí zákonné lhůty)
Spolupracujeme při správě osobních údajů pouze s firmou AGNIS (poskytovatel hotelového SW), tento vztah je ošetřen smluvně
osobní údaje nepředáváme do zahraničí
příslušní zaměstnanci jsou dobře proškoleni ohledně dopadů a závažnosti GDPR,
ubytovací zařízení je schopno v případě úniku dat oznámit tuto událost do 72 hodin příslušnému dozorovému úřadu.
žádné osobní údaje nearchivujeme v tištěné podobě.

 


Jedinečnosti, které Vám nabízí  Masarykův tábor YMCA Soběšín:

  • Vzácný klid uprostřed posázavské přírody / pozemek je obklopen lesem a řekou/
  • rozlehlost areálu skýtá pocit volnosti a pohodlí
  • zastávka ČD Zbizuby-Vranice je vzdálená 300 metrů od tábora
  • kapacita 220 lůžek
  • hlavní sál s kapacitou 160 sedících hostů, 3 menší klubovny
  • stanové městečko s 20 stany s podsadou
Počítadlo návštěv:  
mapa kempu soběšín

Masarykův tábor YMCA - Soběšín

Masarykův tábor YMCA se nachází v údolí řeky Sázavy mezi Kácovem a Českým Šternberkem. Velkou výhodou je krátká vzdálenost od Prahy (41 km D1+10km). Posázavská přírodní romantika je v okolí tábora umocněná bohatou nabídkou historických památek. Samotný tábor leží v příjemné scenérii lesoparku s centrální loukou vhodnou pro stanování či sportování.

Masarykův tábor YMCA má tři typy chatek.
Táboru dominují chaty Tereza (16). Jsou sedmilůžkové s celkovou kapacitou 111 osob. Patrové chaty mají vlastní WC a koupelnu se sprchovým koutem a umyvadlem. Malé chatky Linda (20) mají dvě nebo tři lůžka. Chaty Hanka (7x) jsou nabízeny v šestilůžkové úpravě. Kapacitu tábora ještě rozšiřují tři chaty Sandra, vždy se čtyřmi lůžky. Ubytovaným v chatách Linda, Hanka a Sandra slouží společné sociální zařízení (sprchy, umyvadla) ve třech samostatných zděných budovách, jedna úplně nová.

V Masarykově táboře je k dispozici několik sportovišť. Kromě už vzpomínané louky je možnost vyžití na volejbalových kurtech (antuka). Na své si přijdou také příznivci tenisu (asfalt), stolního tenisu a pochopitelně pohybu ve spojení s řekou (loděnice).

Poděkování: Občanské sdružení YMCA v ČR děkuje Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) za poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR, díky níž jsme mohli rekonstruovat historické objekty dvou kluboven a loděnice, úpravnu vody a bojlery v části chatek a stavbu nových chatek v Masarykově táboře YMCA - Soběšín.

YMCA v ČR děkuje Středočeskému kraji za poskytnutí dotace v roce 2007 na rekonstrukci antukových hřišť, a za poskytnutí dotace v roce 2008 na rekonstrukci systému ohřevu teplé vody v zázemí pro sportovce.